Условия за ползване

Внимателно прочетете условията за ползването на уеб сайта. В случай, че не сте съгласни с тях, моля не използвайте уеб сайта.

І. Общи условия

1. Електронният магазин Evrovending.com, принадлежи на фирма “Евровендинг 2014” ЕООД, с адрес на регистрация: Бургас, ул. “Княз Борис Първи”, 87, ет. 1, МОЛ: ИВО ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ, ЕИК: BG203037002
2. Общите условия дефинират правните взаимоотношения, които настъпват при покупка на артикули от посочения онлайн магазин, между „Евровендинг 2014” ЕООД от една страна, наричан по-долу за краткост ДОСТАВЧИК и потребителя-клиент от друга, наричан по-долу за краткост КЛИЕНТ.
3. Натискането на бутона “ПОРЪЧАЙ” се счита за израз на съгласие с посочените условия за ползване на електронния магазин.
4. ДОСТАВЧИКЪТ има право да променя настоящите условия по всяко време без предизвестие. Evrovending.com няма задължение да уведомява потребителите, а всеки един потребител носи отговорността, периодично да се осведомява за евентуални промени и/или допълнения. Всички промени и/или допълнения влизат в сила от момента на публикуването им на уебсайта като всяко следващо посещение/използване/достъпване, на която и да е от страниците на www.Evrovending.com, Ви обвързва с тях.
5. Evrovending.com си запазва правото да изпраща на своите КЛИЕНТИ системни съобщения, свързани с нови услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.

КЛИЕНТИТЕ с влизането си в сайта Evrovending.com и отварянето на която и да е негова страница, модул, поле или popup, се съгласяват, че с въвеждането на своя имейл адрес изразява изричното си съгласие, че Evrovending.com има правото да:

  • му изпраща непоискани търговски съобщения по имейл;
  • му изпраща информация свързана със сайта Evrovending.com;

Потребителят има право да прекрати своя абонамент и да прекрати получаването на непоискани търговски съобщения по имейл от Evrovending.com, като следва инструкциите в някое от писмата.
6. Всеки посетител на уеб сайта Evrovending.com може да се абонира за получаване на имейл бюлетин, без да е необходимо да бъде КЛИЕНТ

ІІ. Продукти

1. ДОСТАВЧИКЪТ предоставя на КЛИЕНТА:
– избор от продукти, които той може да закупи.
– кратка информация за продуктите, които КЛИЕНТЪТ може да закупи
– точна цена на стоките, които КЛИЕНТЪТ може да закупи.
2. Снимките на стоките са илюстративни. Възможно е разминаване във вида на опаковката.

ІІІ. Цени

1. Цените в интернет магазина са за 1 брой с включен ДДС, освен ако не е обявено друго.
2. Обявената цена на продукта не включва цената на доставка, ако има такава. Цената за доставка се добавя към обявената за продукта цена.
3. Цените в интернет магазина могат да бъдат сменяни от ДОСТАВЧИКА по всяко време без предварително уведомяване на страницата на магазина. КЛИЕНТЪТ заплаща цената, която е обявена в момента на извършване на заявката.
4. Намаленията на цените в интернет магазина Evrovending.com се записват, като цената се задрасква и до/под/над нея се поставя новата цена.

ІV. Поръчки

1. С натискането на бутона „Поръчай”, КЛИЕНТЪТ става автоматично страна по настоящия договор, както е описано в ЗЗП (Закона за защита на потребителите).
2. Дадена стока се счита за поръчана или заявена от КЛИЕНТА, след като КЛИЕНТЪТ е получил имейл, че поръчката е в ПРОЦЕС НА ОБРАБОТКА. Ако до 48 часа КЛИЕНТЪТ не получи имейл със съобщение, че поръчката му е приета и е в ПРОЦЕС НА ОБРАБОТКА, то дадената стока се счита, че не е поръчана.
3. При некоректен телефон или адреса за доставка, поръчката се счита за канселирана и няма да бъде доставена.

V. Доставка

1. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да достави без дефект продуктите, поръчани в интернет магазина на КЛИЕНТА в указаните по-долу срокове.
2. КЛИЕНТЪТ се задължава да осигури достъп на извършващия доставката на посочения от него адрес.
3. Доставката се извършва от фирма „Спиди” с избор на адрес за доставка до офис на “Спиди” или до врата на КЛИЕНТА.
4. Цената на доставката е без посочване на точен час или други допълнителни услуги. При желание от страна на КЛИЕНТА поръчката да бъде доставена в точен час и ден, разходите по доставката са за сметка на КЛИЕНТА.
5. Срокове за доставка, при условие, че адресът и телефонът на КЛИЕНТА са потвърдени в деня на поръчката или вече съществуват в нашата база данни, са:
– от 1 до 5 работни дни и по график за обслужване на населените места на куриерска фирма „Спиди”.
6. Ако КЛИЕНТЪТ не осигури достъп до обявения адрес за доставка, поръчката се счита за канселирана. При желание от страна на КЛИЕНТА, поръчката може да бъде извършена и след изтичане на срока за доставка, но само при условие, че КЛИЕНТЪТ заплати разноските по транспорта и доставката.
7. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за забавяне на поръчката по вина на куриерската фирма.

VI. Плащане

1. Плащането може да бъде извършено с наложен платеж, като сумата се заплаща в момента на получаване на поръчката на куриера.

VIІ. Отказ и връщане на заявена и доставена стока

1. Съгласно ЗЗП, чл, 55, КЛИЕНТЪТ има право да се откаже от закупената стока в 14 (четиринадесет) дневен срок от получаването й, без да посочва причина и без да дължи каквито и да било компенсации. В този случай ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да възстанови на КЛИЕНТА в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която потребителят се е отказал от стоката. В този случай транспортните разходи са за сметка на КЛИЕНТА. Сумите се възстановяват в брой, чрез наложен платеж или по банкова сметка на клиента. Потребителят е длъжен да съхранява получените от ДОСТАВЧИКА стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителите. За да бъдат върнати обратно закупените продукти задължително условие е те да бъдат в изряден търговски вид, без да са използвани и без да е нарушена цялостта на опаковката. Продуктите трябва да отговарят на вида, в който са получени от потребителя. На връщане и отказ не подлежат продукти, които не отговарят на тези условия съгласно Закона за защита на потребителите. ДОСТАВЧИКЪТ има право да откаже връщането на продукт, съобразно действащото законодателство.
2. При връщане на закупена стока транспортните разходи са за сметка на КЛИЕНТА и не се възстановяват.

VІІI. Рекламации

Рекламации могат да се правят от КЛИЕНТА, в случай че:
1. Доставената стока не съответства на поръчаната от КЛИЕНТА.
2. Доставената стока е повредена при транспортирането.
3. Доставената стока има фабричен или производствен дефект.
4. Цената, обявена в сайта не съвпада с цената, която КЛИЕНТЪТ трябва да заплати.
5. Не е спазен срокът за доставка, обявен в чл 5, ал. 5 на настоящия договор.
6. Рекламации по горепосочените пунктове се извършват само в момента на доставката.
7. При рекламации по горепосочените пунктове транспортните разходи се поемат от ДОСТАВЧИКА.
8. Извън изброените случаи, клиентът няма право да откаже да получи и заплати поръчаната от него стока. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка и връщане на стоката, съгласно чл. 7, ал. 2 на настоящия договор.
9. За случаите на отказ за получаване на стоката се съставя протокол в момента на доставката. Ако клиентът откаже подписването на протокола, се приема, че отказът му за получаване на стоката е неоснователен и той дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката.
10. Рекламации се приемат по удобен за КЛИЕНТА начин – телефон, имейл или друго, като той посочва причините за предявената рекламация. ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да не приеме рекламация на КЛИЕНТА, ако тя е се счете за неоснователна, съгласно действащото законодателство на РБ.
11. ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да уведоми КЛИЕНТА за становището си на посочения от него телефон или имейл, в 14 (четиринадесет) дневен срок от получаване на рекламацията.

IX. Ограничения

1. КЛИЕНТИТЕ на този сайт нямат право да копират, ползват или разпространяват текстове, картинки, образи или части от сайта, без изричното писмено съгласие на ДОСТАВЧИКА.
2. КЛИЕНТИТЕ на този сайт нямат право да претоварват онлайн магазина с фиктивни заявки или друга информация (flood).
3. КЛИЕНТИТЕ на този сайт нямат право да правят screenshot на сайта без изрично писмено съгласие на ДОСТАВЧИКА.
4. КЛИЕНТИТЕ на този сайт нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др.под., нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица.

X. Декларация за защита на личните данни

1. ДОСТАВЧИКЪТ гарантира на КЛИЕНТА конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия.
ДОСТАВЧИКЪТ защитава личните данни на КЛИЕНТА, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че КЛИЕНТА е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ДОСТАВЧИКА може да използва личните данни на КЛИЕНТА единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

2. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да не разкрива никакви лични данни за КЛИЕНТА на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на КЛИЕНТА, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

3. Как използваме събраната информация

3.1 Ползваме информацията, събрана от всички наши услуги, за да ги предоставяме, поддържаме, защитаваме и подобряваме, да разработваме нови. Също така използваме тази информация, за да ви предлагаме персонализирано съдържание – например да ви предоставяме по-подходящи резултати от търсенето и/или стоки.

3.2 Може да използваме имейл адреса ви, за да ви информираме относно услугите си – например да ви уведомяваме за предстоящи промени или подобрения, както и да изпращаме нашия имейл бюлетин.

4. Достъп и актуализиране на личната ви информация

Всеки път, когато използвате услугите ни, се стремим да ви предоставим достъп до личната ви информация. Ако тя е неправилна, се опитваме да ви дадем възможности да я актуализирате бързо или да я изтриете – освен ако трябва да я съхраняваме поради уважителни причини от бизнес характер или правен характер.
Целим да поддържаме услугите си по начин, който защитава информацията от случайно или злонамерено унищожаване. Поради това след изтриването й от нашите услуги може да не изтрием незабавно остатъчните копия от активните си сървъри и да не премахнем информацията от системите си за архивиране.

5 Информация, която споделяме

5.1 САЙТЪТ се задължава да не разкрива никаква лична информация за Потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите:
– да съответства на всеки приложим закон, наредба, законова процедура или влязло в сила държавно изискване.
– прилагане на съответните Общи условия, включително проверка на потенциални нарушения;
– разкриване, предотвратяване или други действия във връзка с измама, технически проблеми или такива, свързани със сигурността;
– предприемане на мерки за защита срещу нарушаване на правата, собствеността или безопасността на САЙТА, нашите потребители или обществеността, както се изисква и разрешава от закона.
5.2 Може да споделяме информация, която не ви идентифицира лично, с обществеността и с партньорите си – например издатели, рекламодатели или свързани сайтове. Може например да споделим информация публично, за да покажем тенденции за общото ползване на услугите си.

6. Защита на информацията

Полагаме големи усилия да защитим информацията на потребителите си от неразрешен достъп или неразрешено изменение, разкриване или унищожаване на информацията, която пазим. По-конкретно:
• Шифроваме много от услугите си посредством SSL.
• Достъпът до личната информация е ограничен до администраторите на сайта, които се нуждаят от нея, единствено с цел да бъдат предлагани услугите на сайта.

7. Срок за съхранение на личните данни

7.1 След потвърдена регистрация, Потребителят има пълен достъп до услугите на САЙТА. За да прекрати използването на САЙТА и неговите лични данни да бъдат заличени, Потребителят трябва да изпрати имейл със своето желание, от имейла с който е направена регистрацията или да се легитимира по друг начин, за да бъде потвърдена неговата самоличност.
7.2 Изтрити акаунти не се възстановяват.